Webskakels en dinge
Kontak
Hoofblad
MY WEB-JOERNALE
The success game Om werklik suksesvol te wees moet jy ten minste weet dat sukses 'n proses is met 'n beginpunt en verskillende aksies wat uiteindelik lei tot 'n klimaks. Eenvoudig gestel, as jy sukses wil behaal begin om iets te doen wat die proses aan die gang sit en hou daarmee vol totdat jy jou doel bereik het.

Personal Success Die beroemde motiveringspreker, Napoleon Hill, het gesê dat die persoon wat geen sentrale doel in die lewe het nie geen hoop op sukses het nie. Aristoteles het geluk en vreugde gesien as die enigste ding wat die mens vir homself begeer. Maar geluk is 'n relatiewe begrip wat vir verskillende mense verskillende betekenis het. Sommiges hou van uitgaan en die lewe daarbuite te geniet, terwyl ander weer op hulle gelukkigste by die huis is. Geluk kan dus gedefinieer word as 'n gemoedstoestand of 'n gevoel van tevredenheid, liefde of plesier.

Die geheim van sukses is dus geleë in verstandelike en geestelike aksie wat lei tot die praktiese vervulling van 'n behoefte. Sukses is werklik 'n maklike proses as mens slaag om die hindernisse in jou lewe te oorkom wat verhoed dat jy jou drome en gedagtes werklikheid kan maak. Fokus dus op jou kragtige interne dryfvere om jou te motiveer as jy sukses wil behaal

Practical Success Sukses in die praktiese omgewing. Hier is 'n lys van die hoofelemente wat ons kanse op sukses beinvloed. Die beste manier om hulle te hanteer is om elkeen beter te leer ken en aan te leer hoe om hulle te gebruik om jou suksespatroon te verbeter.

Self-improvement Selfverbetering en sukses gaan hand aan hand. Wanneer al ons vrese, twyfel en onsekerhede ons uitkyk op die lewe verdof word nuwe idees gebore. Ons kyk rondom ons en begin ons lewe met ander te vergelyk en besluit dan op grond van ons keuse tussen materiële en geestelike waardes wat die beste ding is om te doen. Dan kies ons gewoonlik dit waaroor ons passievol is en plaas die fokus daarop. Dit is dan wanneer mens al beter en beter vaar en uiteindelik sukses daarin behaal.