Webskakels en Dinge
Sukses e-Boek
Persoonlike webskakels
Familie & Genealogie
Hoe om jou
video op die
internet te plaas
Webwerfmaker
My profiel op Facebook
Volg my op Twitter
Sukses

Die geheim van sukses is geleë in verstandelike en geestelike aksies wat lei tot die praktiese vervulling van behoeftes. Dit is 'n lewensproses met 'n aksiegedrewe beginfase gevolg deur 'n verskeidenheid van aktiewe optredes wat uiteindelik tot 'n verwagte eindresultaat sal lei. Eenvoudig gestel, as jy sukses wil behaal begin om iets te doen wat die proses aan die gang sit en hou aktief daarmee vol totdat jy jou doel bereik het.

Persoonlike sukses

Die beroemde motiveringspreker, Napoleon Hill, het gesê dat die persoon wat geen sentrale doel (behoefte) in die lewe het nie geen hoop op sukses het nie. Aristoteles het geluk en vreugde gesien as die enigste ding wat die mens vir homself begeer. Dit is dus 'n wesenlike menslike behoefte. Maar geluk is 'n relatiewe begrip wat vir verskillende mense verskillende betekenisse het. Sommiges hou van uitgaan en om die lewe daarbuite te geniet, terwyl ander weer op hulle gelukkigste by die huis is.

Sukses moet dus gedefinieer word as 'n gemoedstoestand soos 'n gevoel van tevredenheid, liefde of plesier wat ervaar word wanneer 'n doel bereik is of 'n positiewe gebeurtenis plaasvind wat tot 'n persoon of groep se voordeel strek. Meer hieroor.....

Sukses in die praktiese omgewing

Hier is die lys van die hoofelemente in die lewe wat ons kanse op sukses beinvloed. Die beste manier om hulle te hanteer is om elkeen beter te leer ken en aan te leer hoe om hulle te gebruik om jou suksespatroon te verbeter.
 • Prestasie
 • Verslawing
 • Persoonlike verklarings
 • Aantrekkingskrag
 • Kreatiwiteit en innovasie
 • Bemagtiging
 • Doelwitstelling
 • Rou verlies
 • Geluk
 • Inspirasie
 • Leierskap
 • Geheue en gedagtes opleiding
 • Motivering
 • Organiseer
 • Die innerlike pertsonal groei
 • Positiewe houding
 • Esteem
 • Leesspoed
 • Spiritualiteit
 • Streshantering
 • Woede bestuur
 • Tydsbestuur
 • Fokus


Opsomming

Sukses is werklik 'n maklike proses as mens slaag om die hindernisse in jou lewe te oorkom wat verhoed dat jy jou drome en gedagtes werklikheid kan maak. Fokus dus op jou kragtige interne dryfvere om jou te motiveer as jy sukses wil behaal.

Bestel my volledige gratis Sukses e-Boek hierHierdie blad is hersien op:
Piet Venter is 'n versamelaar en privaat bemarker van gratis internet inligtingslektuur. Hy het self ook al 'n paar eboeke en verslae oor sukses geskryf en op die internet bemark en hanteer sy eie webblaaie en webjoernale met 'n baie goeie praktiese kennis en ondervinding van html-webbladtaal. Sy betrokkenheid by die internet strek oor 'n periode van meer as 25 jaar! Hy hanteer ook al die teks-vertaalwerk self. Daar is 'n paar skakels op sy hoof webblad in Afrikaans by http://ciskano1.com/pietventer/ oor al sy internet bedrywighede. Piet kan persoonlik gekontak word op http://ciskano1.com/pietventer/kontakmy.html


Website counter