Hoe om suksesvol vir 'n werksonderhoud voor te berei!

Om 'n onderhoud by te woon, kan 'n senutergende episode wees, selfs vir die ervare professionele persoon. Daar is egter 'n paar punte om te onthou en wat kan verseker dat jou onderhoud op 'n goeie noot begin, jou die kennis en selfvertroue te bou wat jy nodig het om daardie angsgevoel te verminder en jou te kalmeer.

Hier is'n paar top wenke wat die basis kan vorm vir jou voorbereiding vir 'n onderhoud en om dit suksesvol te laat verloop.


Belangrik: Die volgende is slegs 'n kort inleidende samevatting en daarom is dit belangrik om ook die ekstra bronne wat ek aan die einde meld, te bestudeer voor jy jouself as gereed vir 'n goeie onderhoud kan ag.

1. Doen 'n bietjie navorsing - Bestudeer die maatskappy vooraf en vind 'n bietjie uit oor hulle doen en late, wie hulle is, wie die kompetisie is en hoe hulle vaar. Dit kan baie help om jou kanse op sukses te verbeter en kan al die verskil maak om hulle te oortuig om jou aan te stel. Om te verstaan ??waarna hulle in 'n persoon soek kan jou kanse grootliks verhoog. Gebruik ook die werkgewer se maatskappy-prospektus of die internet om jou navorsing te doen.

2. Om goed te vertoon is noodsaaklik vir sukses in jou onderhoud - Sonder genoeg tyd af om te stort, jou te versorg en klere te gebruik wat by die onderhoud pas. Kies jou kleredrag oordeelkundig en toepaslik vir die tipe werk waarvoor jy aansoek doen.

3. Arriveer vroeg - Maak altyd seker dat jy ongeveer 10 minute voor die werklike onderhoud begin opdaag. Dit sal verseker dat jy nie verbouereerd en gejaagd voorkom nie en by die onderhoudvoerder sal bevestig dat jy 'n stiptelike persoon is.

4. Vra ook self vrae - Terwyl dit jy is wat 'n ondervra word, moet jy ook vrae voorberei om aan die onderhoudvoerder te vra. Dit sal die onderhoudvoerder wys dat jy moeite gedoen het, inisiatief toon en geïnteresseerd is om meer uit te vind oor die posisie of maatskappy.

5. Eerste indrukke tel - Onthou altyd dat die eerste indrukke vir 'n baie mense belangrik is. Stap die onderhoudsvertrek binne met jou kop hoog gehou, glimlag en gee 'n stewige handdruk. Dit is noodsaaklik om te wys dat jy selfvertroue het en kan al die verskil aan jou sukses maak.

6. Toon belangstelling - Maak seker dat jy opregte belangstelling toon in die persoon wat die onderhoud voer. Vra vrae soos hoe lank hulle vir die firma werk en wat sy of haar betrokkenheid by ander personeel is.

7. Kyk na jou liggaamstaal - Vertoon vertroue met jou liggaamstaal. Die manier waarop jy jouself gedra dra 'n boodskap uit en sal die onderhoudvoerder insig gee in die tipe van persoon wat jy is. Onderhoudvoerders plaas 'n hoë premie op 'n persoon se lyftaal, so maak seker dat joune jou nie in die steek laat nie.

8. Maak seker jy verstaan ??die vereistes van die pos en werkgewer - Indien jy onseker is oor enige vrae wat die onderhoudvoerder vra, maak dan seker om verduidelikking te vra oor wat dit beteken. Dit kan noodlottig vir jou wees as jy antwoord sonder om ??die vraag ten volle te verstaan, want 'n verkeerde antwoord kan eweneens 'n negatiewe indruk skep.

9. Vra uit oor opvolgprosedures - Maak seker dat die onderhoudvoerder weet hoe baie jy belangstel deur navraag te doen oor wat die opvolgprosedure na die onderhoud sal wees. Maak seker dat jy weet hoe en wanneer hulle jou sal kontak en wanneer jy moet aanmeld as jy suksesvol is.

10. Maak seker dat die onderhoudvoerder weet dat jy die werk graag wil hê - Beklemtoon op 'n gepaste tydstig gedurende die onderhoud dat jy geskik is vir die posisie en waarom en watter positiewe bydrae jy aan die firma as 'n lid van die personeel kan lewer.


MINIMUM BRONNE OM TE RAADPLEEG

http://generic124.wordpress.com/2012/05/14/lees-meer-vir-suksesvolle-onderhoudsvoerings-vir-n-pos/

http://www.saou.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=34:onderhoudvoering&catid=43

http://152.111.1.87/argief/berigte/dieburger/1999/01/26/5/23.html

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=328270313916636&id=114859155257754

Hierdie blad is hersien op:
Piet Venter is 'n versamelaar en privaat bemarker van gratis internet inligtingslektuur. Hy het self ook al 'n paar eboeke en verslae oor sukses geskryf en op die internet bemark en hanteer sy eie webblaaie en webjoernale met 'n baie goeie praktiese kennis en ondervinding van html-webbladtaal. Sy betrokkenheid by die internet strek oor 'n periode van meer as 25 jaar! Hy hanteer ook al die teks-vertaalwerk self. Daar is 'n paar skakels op sy hoof webblad in Afrikaans by http://ciskano1.com/pietventer/ oor al sy internet bedrywighede.

Piet kan persoonlik gekontak word op http://ciskano1.com/pietventer/kontakmy.html
web counter
web counter