Webskakels en dinge

Vervul jou drome en doelwitte!


SELF-MOTIVERING
Self-motivering: Vervul jou drome en doelwitte!
Die geheim van sukses is daarin geleë dat mens die innerlike weerstand wat jou verhinder om jou doel na te streef moet oorkom. Eintlik is dit maklik, want die vrees om iets te doen bestaan net omdat jy nie weet hoe om 'n ding te doen nie of bang is vir die "resultaat"! Eers wanneer jy jou hindernis oorkom het en oortuig is dat die resultaat jou nie sal benadeel nie sal dit makliker wees om tot aksie oor te gaan of 'n besluit te neem!


Hieronder is 'n paar stappe wat jou wys hoe om te begin en aan te hou totdat jou doel bereik is.STAP 1: Defineer jou begeertes en doelwitte? Met ander woorde maak 'n duidelike omskrywing daarvan.

Begin deur duidelikheid te kry oor wat jy begeer en wat jy wil bereik. As daar meer as een is, moet jy eers besluit watter een die belangrikste is en konsentreer dan eers op daardie een.


STAP 2: Vind uit hoe, waar en wanneer?

Mense is onsuksesvol omdat hulle nie altyd weet hoe dinge werk nie en watter stap om elke keer te volg nie. Die geheim is om jou in die eerste plek so goed as moontlik voor te berei voordat jy iets begin doen. Vra iemand wat werklik weet, lees daaroor in betroubare boeke, tydskrifte en die webtuistes op die internet. Dit is ook 'n goeie idee om 'n kursus oor jou onderwerp op universiteit of korrespondensie te doen! Baie suksesvolle mense leer deur waarneming - kyk dus hoe ander wat suksesvol is dinge doen! Neem egter ook waar hoe ander foute maak en gemaak het en kyk hoe en wat jy kan doen om dieselfde foute op jou pad na sukses te vermy.

Mens kan wel self kennis en ervaring opdoen deur iets onvoorbereid aan te pak en dan maar te leer soos wat jy foute en skandes maak. Maar belangrik is dat mens die skandes en skades kan vermy as jy jou eers voorberei en beplan voordat jy tot aksie oorgaan. Hierdie is iets anders as optredes in noodsituasies waar daar nie kans is om eers te dink nie. Dit gaan hier oor daardie dinge wat jy graag wil bereik en doen in die daaglikse gang van die lewe. Aangeleerde kennis maak dit net makliker om dinge reg te doen en spaar jou baie verleentheid, tyd en energie! Maar selfs in noodsituasies kan dit baie help as jou noodaksies vloei uit bestaande ervaring en kennis! So, wees eerder voorbereid en maak dinge vir jouself makliker!


STAP 3: Beplan jou aksies!!

Die volle paadjie na sukses bestaan uit 'n klomp stappe. Ek neem die voorbeeld van 'n breë stroom wat jy moet oorsteek. Die oorkanste wal is te vêr om in een groot sprong te bereik. Maar as daar 'n paar klippe in maklik bereikbare afstande van mekaar af is, is dit mos makliker om oor die stroom te kom!

Mislukking tref gewoonlik diegene wat een of meer klippe op 'n slag oorslaan want gewoonlik misreken jy jou met die afstand en val in die water, of die klip is te glad en jy gly met dieselfde gevolg en beseer jouself nog in die proses. Dieselfde beginsel geld in die werklike lewe. As jy 'n kampioen atleet wil wees, moet jy begin oefen en die oefenprogram al strawwer maak om by jou vermoë en fiksheidsgraad aan te pas soos jy vorder. As jy 'n bestuurder van van 'n firma wil wees en jy is nog onder op die leer, moet jy rang vir rang vorder na bo. Die spoed waarteen jy bevorder gaan word hang af van dit wat jy insit (aksies) om aan die vereistes van die hoër rang te voldoen.

Onthou net Stap 2 hierbo geld ook vir elke kleiner stappie in jou pad na sukses. Maak dus seker dat jy presies weet wat elke aksie vereis en wat jy moet doen om aan daardie vereistes te voldoen!


STAP 4: Gaan oor tot daadwerklike aksie!!

Sodra jy oortuig is dat jy weet wat en hoe om die ding te doen, is dit tyd om tot aksie oor te gaan! Dinge gebeur werklikwaar nie vanself in die lewe nie. Soms is daar gelukskote, maar in die meeste gevalle sal die kanse een vir een by jou verbyglip as jy nie iets daaraan doen nie. Dit is maklik om te bepaal of jy ook een van die "gelukkiges" in die lewe is of nie. As jy gewoonlik nie suksesvol is met dinge wat jy aanpak nie en baie keer nie voltooi nie, kan jy baie seker wees dat die "geluksvoël" nie aan jou kant is nie en dat jy maar aan die beweeg moet kom as jy enigiets wil bereik of iets begeerliks wil hê! As jy 'n "gelukskoot" kry is dit dan net 'n bonus wat nie elke dag herhaal nie!

So die geheim van sukses is om iets aan die saak te doen! Hou op om net te droom en jaloers te wees op die suksesse van ander mense. Jy kan ook so wees as jy iets daaraan doen!


OPSOMMING

Die beste metode om tot aksie oor te gaan is om te weet wat die resultaat gaan wees en watter beloning daar op jou wag as jy sukses behaal. Ongelukkig weet so baie van ons dit wel, maar bly steeds in 'n staat van "ewige rus" en selfbejammering oor die geluk en voorspoed van ander. Dit bly egter binne jou bereik om ook so te wees - doen net iets om tot aksie oor te gaan en weet presies wat jy moet doen en jy gaan suksesvol wees as jy aanhou en aanhou daarmee!


Piet Venter


My naam is Piet Venter, skepper van "Webskakels en dinge" en ander webtuistes. Skrywer en vertaler van 'n paar eboeke en verslae oor sukses en self-ontwikkeling, soos byvoorbeeld artikels wat op hierdie webblad en elders verskyn. Ek doen die vertaalwerk self. My betrokkenheid by die internet strek oor 'n periode van meer as 25 jaar as versamelaar en privaat-bemarker van gratis internet-inligtingslektuur asook skepping van webblaaie en webjoernale. In die proses het ek 'n baie goeie praktiese kennis en ondervinding van die werking van die internet se vele fasette en mense, asook belangrike webbladtale soos HTML, CSS en PHP opgedoen. My persoonlike kontak-adres vir navrae is by hierdie skakel:
http://ciskano1.com/pietventer/kontakmy.html.
Hierdie blad is hersien op:Print Friendly and PDF
U is besoeker #
web counter
web counter