STAM- EN FAMILIEBANDE
Vandag
Stamboom kaarte Kontak my direk Vorige blad Hoofblad
Vannelys
Venter
Van Hans(z)en
Rabie
Jooste
Steyn
Claassens
Du Preez
Potgieter
De Jager
Du Plessis
Uys
Boshoff
Belangrike Skakels vir Genealogiese Navorsing

Om my stamverband in perspektief te plaas, moet ek met myself begin en stelselmatig verder terug na my voorgeslagte kyk. Ek gebruik sover moontlik algemene Suid-Afrikaanse genealogiese terme om stamposisie (i1j2), geboorte(*), huwelik(x) en sterfte(+) aan te dui.


i1j2 Petrus Jacobus Venter *22-03 1939 op die plaas Clumber geleë Suid-Suidwes van Kuruman op pad na Lohatla. x Juliana Hermina Andriesa van Hansen * 13.08.1944 Spruitdrift, Vredendal omgewing.


My stamposisie is i1j2 en dui aan dat ek die tweede kind van my vader (i1) is en hy die eerste kind van sy vader is. Posisie i dui daarop dat my vader die negende geslag is en ek die tiende "j". My stamvader in Suid-Afrika is Hendrik VENTER. en word met "a" aangedui. Die tweede geslag in my stamsregister is Pieter Venter. Hy is "b5" (die vyfde kind in die tweede geslag). Die volledige posisies van al die geslagte in my stamregister in albei lyne (pa en ma) is die volgende:

VENTER STAMLYN (VADER)

Hendrik VENTER x Anna VILJOEN (Villion)
b5 Pieter
VENTER x Hester NEL
c4 Jan Adriaan
VENTER x Cornelia SMIT
d4 Jan Adriaan
VENTER x Catherina Joachimina KOEKEMOER
e5 Diederik Johannes
VENTER x Johanna Sophia VAN DER MERWE
f8 Jan Sarel Jacobus
VENTER x Aletta Sophia DU PLESSIS
g1 Diederik Johannes
VENTER x Hester Cornelia Petronella DU PLESSIS
h5 Lodewicus Jacobus
VENTER x Wilhelmina Jacoba Maria STEYN
i1 Dedrick Johannes
VENTER x Johanna Sophia Maria JOOSTE

JOOSTE STAMLYN (MOEDER)

Frans JOOST x Maria MOUTON
b Jacob
JOOSTE x Magdalena RAATS
c Frans
JOOSTE x Cornelia Susanna DE KLERK
d Josepf
JOOSTE x Martha Maria VAN DER WALT
e Frans
JOOSTE x Dorothea Johanna Lasya PRETORIUS
f Petrus Jacobus
JOOSTE x Andriesina Cornelia Jacoba JOOSTE
g Petrus Jacobus
JOOSTE x Martha Magdalena CLAASSENS
h1 Johanna Sophia Maria JOOSTE x Dedrick Johannes
VENTERAlle geslagsregisters bestaan uit twee dele, die vaderskant en moederskant. Vir my kinders se onthalwe gee ek ook hulle moeder se voorgeslagte. Die gegewens is nog baie onvolledig, maar sal mettertyd aangevul word. Familie-navorsing is 'n moeilike en tydsame proses omdat daar in baie gevalle geen inligting beskikbaar is nie en jy van andere wat kan help afhanklik is!

VAN HANSEN / VAN HANZEN STAMLYN (VADER)

a Stephanus Andries VAN HANSEN x Maria Elizabeth FOURIE
b William Eduard
VAN HANSEN x Johanna Beatrix Aletta RHEEDER
c Stephanus Andries
VAN HANZEN x Sophia Elizabeth DU PREEZ

DU PREEZ STAMLYN (MOEDER)
- Kerneels
DU PREEZ x Gezina MEIRING
- Dawid
DU PREEZ x Edith Mary POTGIETER
- Sophia Elizabeth
DU PREEZ x Stephanus Andries VAN HANSEN

STAMVADER Hendrik Venter


Gebore: Ong. 1663, Hamel, Frankryk
Gedoop: Onbekend
Huwelik (1): Johanna Mostert op 17 Julie 1690 in Kaapstad, Suid-Afrika
Huwelik (2): Anna Sibina Villion op 9 Desember 1691 in Kaapstad, Suid-Afrika
Sterf voor 18 April 1713, Vleesch Bank, Riebeeck Kasteel, Kaap
Begrawe 2 Mei 1713, Rooipoort Begraafplaas (ligging onbekend)Daar is vier Venter "stamme" (uitgesluit ander anekdotiese verwysings):

 • Riem Venters - lank en maer en vestig noord van die Vaalrivier.

 • Blikoor Venters - Vestig hulle in die Vrystaat en verre Noord-Kaap.

 • Kalbas Venters - "bles / bolle " Venters

 • Muishond Venters - klein / kort VentersAl Hendrik se seuns en sy kleinseuns het 'n geweer, 2 pistole, 'n swaard en 'n perd ontvang toe hulle op die ouderdom van 18 amptelik volwassenheid bereik het. Dit is as sodanig in die belastingopgawes van daardie tyd opgegee.VENTER GENETIKA

Nuwe navorsing dui daarop dat Die hedendaagse Venters in twee groepe verdeel moet word wat afstammeling aanbetref. Die nuwe ontdekking berus onder andere op duidelike DNA bewyse dat Hendrik Venter waaruit ek stam gladnie met Duitsland of Nederland of Heinrich Coenraad verbind kan word nie en dat sy van eintlik van Fenter uit Frankryk of die Slawiese gebied afgelei is. Navorsers soos Pama en andere het dus nie behoorlik navorsing gedoen nie en 'n groot klomp mense onbewustelik op 'n dwaalspoor gebring! Om 'n ingewikkelde storie kort te maak vra ek dat u asseblief na die Venter Gemeenskap webwerf gaan waar alles mooi verduidelik en met DNA en oorspronklike argiefdokumente gestaaf word.

" Kaarte en toeligting verskaf deur Piet Venter van Venter Familie :
"Ek plaas 'n kaart van Europa, waarop rofweg aangedui word waar ons familie se gebied van oorsprong is. Ons SA Venter-mans toets positief vir die Y-DNA merker, die SNP, M458. Dit kry jy onder mans wie se Y-DNS haplogroep R1a1a, is, soos die SA Venters. Die M458-gebied is bruin ingekleur en dit oorvleuel gedeeltelik met die gebied van die L260's. Die M458-gebied lê meer Oos, vanaf Pole tot anderkant Minsk in Belarus. ........... Ons het nog nie die finale antwoorde nie. Ek dink die kaart bied min of meer die soort info wat jy vroeër wou gehad het oor ons Venters se plek/ke van oorsprong. Ons moet ook in gedagte hou dat mense rondgetrek het. Dit sal verklaar hoe Hendrik Venter (of sy pa of oupa, ens.) by Hamel in Wes-Vlaandere uitgekom het, voordat Hendrik na die Kaap toe gekom het. Jy sal ook opmerk dat Nederland nie 'R1a1-wêreld' is nie. Al hierdie info bevestig vir my maar net wat my pa aan my gesê het toe ek nog 'n kind was - dat ons voorouers van Pole-Rusland se geweste gekom het. Die Y-DNA haplo-indelings word nog verfyn en ons weet nou dat die Y-DNA haplo van 'n SA Venter man R1a1a1g1c moet wees. Met dié verfynde indeling sal ons hopelik ook nader kan kom aan 'n spesifieke gebied of plek van oorsprong. Onthou ook dat 'Hamel' eintlik maar net 'gehuggie' beteken. Dit is 'n ou-Franse woord, en 'n variant daarvan is 'hamlet'."


GENETIESE DATA:
(Ek sal nie waag om die hoogs tegniese data te probeer vertaal nie en gee die aanhaling dus direk - u kan gerus die volledige stuk by die webskakel onder die kaart lees om meer te wete te kom oor ons ou oer-geskiedenis!)

Further information: Proto-Indo-European Urheimat hypotheses#Genetics

BRON:
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Kurgan-hypothesis#cite_note-Passarino2002-7
"The diversion of Y-chromosome Haplogroup F and its descendants.
A specific haplogroup R1a1 defined by the M17 (SNP marker) of the Y chromosome (see:[5] for nomenclature) is associated by some with the Kurgan culture. The haplogroup R1a1 is currently found in Slavic populations and in central and western Asia, India, but it is rare in most countries of Western Europe (e.g. France, or some parts of Great Britain) (see [6] [7]). However, 23.6% of Norwegians, 18.4% of Swedes, 16.5% of Danes, 11% of Saami share this lineage ([8]). In human genetics, Haplogroup F (defining mutations M89, P14, and M213) is a Y-chromosome haplogroup. ... In the study of molecular evolution, a haplogroup is a large group of haplotypes, which are series of alleles at specific locations on a chromosome. ... Haplogroup R1a (M17) is a Y-Chromosome haplogroup that is spread across Eurasia. ... DNA strand 1 differs from DNA strand 2 at a single base-pair location (a C/T polymorphism). ... The human Y chromosome is one of two sex chromosomes, it contains the genes that cause testis development, thus determining maleness. ... The Sami people (also Sámi, Saami, Lapps, sometimes also Laplanders) are the indigenous people of Sápmi, which today encompasses parts of northern Sweden, Norway, Finland and the Kola Peninsula of Russia. ...

Investigations suggest the Hg R1a1 gene expanded from the Dniepr-Don Valley, between 13 000 and 7600 years ago, and was linked to the reindeer hunters of the Ahrensburg culture that started from the Dniepr valley in Ukraine and reached Scandinavia 12 000 years ago.[8] The Ahrensburg culture (ca 9000 BC– ca 8400 BC was a late Upper Paleolithic culture during the Younger Dryas, the last spell of cold at the end of the Wiechsel glaciation. ...

Ornella Semino et al. (see [9]) propose this postglacial spread of the R1a1 gene from the Ukrainian LGM refuge was magnified by the expansion of the Kurgan culture into Europe and eastward. R1a1 is most prevalent in Poland, Russia, Ukraine, Hungary and is also observed in Pakistan, India, and central Asia. Ukrainian LGM refuge is one of postulated LGM refuge area, located around Black Sea where groups of humans sought shelter from glaciar climate around 13 kya. ...

6 The Concise Oxford Dictionary of Archaeology - Oxford University Press, 2004 [1]
7 Gimbutas (1970) page 156: "The name Kurgan culture (the Barrow culture) was introduced by the author in 1956 as a broader term to replace and Pit-Grave (Russian Yamna), names used by Soviet scholars for the culture in the eastern Ukraine and south Russia, and Corded Ware, Battle-Axe, Ochre-Grave, Single-Grave and other names given to complexes characterized by elements of Kurgan appearance that formed in various parts of Europe"
8 Passarino, G; Cavalleri GL, Lin AA, Cavalli-Sforza LL, Borresen-Dale AL, Underhill PA (2002). "Different genetic components in the Norwegian population revealed by the analysis of mtDNA and Y chromosome polymorphisms". Eur. J. Hum. Genet. 10 (9): 521–9. PMID 12173029.
9 The New Encyclopedia Britannica, 15th edition, 22:587-588 "


Vroeëre kommentators oor die herkoms van die Venter familie in Suid-Afrika het sonder behoorlike navorsing aanvaar dat Heinrich von Dempter Conradt, van Hameln, Duitsland die stamvader is. Daar is egter nou al hoe meer bewyse dat Heinrich nie onse Hendrik kan wees nie. Tot ongeveer 1698 het hy "ware" Franse name nagevolg. Daarna het hy die Nederlandse weergawes van die Franse name (soos die algemene praktyk van daardie tyd was) gebruik. Hy of enigeen van sy kinders het nooit die naam "Conrad" (of Heinrich) gebruik nie.


Daar is ook geen rekord in die Kaapse Argief en die Argief in Den Haag dat hy van Hameln afkomstig is nie of dat sy van oorspronklik von Dempter was nie. Daar is egter verskeie rekords wat bewys dat hy van Hamel in Noord-Frankryk afgekomstig was.

Niemand kan selfs bewys dat Hendrik en Heinrich dieselfde persoon was nie. Daarbenewens kan ons van sy gedrag in die Kaap aflei dat hy uit Hamel, Frankryk kom. Dit word verder bevestig deur sy huwelik met 'n Franse vrou asook die feit dat hy het met die Franse aan die Kaap geassosieer het en sy dokter Frans was, en dat sy seun, Pieter ook met 'n Franse dame getroud was, ens.


Om die naam "Hendrik Venter" te verklaar moet mens die geskiedenis van die tyd verstaan. Soos ons hierbo aangedui, was Hendrik aangeteken as synde van Hamel. Die logiese gevolgtrekking hiervan is dat dit 'n verwysing na Hamel in Frankryk is....... Mense wat gereeld in die Kaap aangedoen het en nie van die Nederlandse afkoms was nie, het Nederlandse name aangeneem of name wat van die oorspronklike name afgelei is. Dit was redelik algemeen, byvoorbeeld, om die naam "Hieronimus" na "Hendrik" te verander. Daar is verskeie voorbeelde daarvan. Veral, Hendrik Swellengrebel waarna Swellendam vernoem is. Hy is algemeen aangeteken as Hendrik, maar toe hy amptelike dokumente moes teken, het hy sy "volle" naam op die dokument, naamlik "Hieronimus" gebruik. (Vertaalde aanhaling uit webblad http://venter.co/venter/ )

Waar die Suid-Afrikaanse Venters vandaan kom, of wie hul voorouers was, is egter nie so duidelik nie.

Niemand kon tot nou toe vir Hendrik op 'n VOC (Nederlandse) skip vind nie. Daar is geen rekord van 'n Hendrik Venter op 'n skip, in enige logboek, geen aanboordstap rekord en geen aanwalstap rekord nie ... niks!

Indien die inskrywings en datums in die argiewe egter korrek is, dan kon Hendrik slegs op die "Vrye Zee" in die Kaap aangekom het!

Die verwagting is dat DNA profiele ons uiteindelik sal lei na waar die Venters werklik vandaan kom. Daarom is dit belangrik dat meer Venters hul DNA moet laat toets.

Behalwe vir Hendrik Venter se vrou, wat 'n dogter van Francois Villon (Viljoen) en wie se afkoms ietwat gedokumenteer was, is daar nog nie klinkklaar bewyse waar die Suid-Afrikaanse Venters se voorgeslagte se heimat was nie.

Volgens die webblad http://venter.co/venter/ was Hendrik Venter, in die amptelike rekords in die Kaap (1680 se - 1690), se herkoms 'n paar keer aangeteken as synde van Hamel.

Die betrokke inligting op genoemde webblad is slegs in Engels en daarom gee ek hieronder 'n Google vertaalde weergawe na Afrikaans van uitgesoekte gedeeltes. (ek het net die foute reggestel om leesbaarheid te verbeter):


Vertaalde aanhalings (in groen teks hieronder):

Hierdie eenvoudige verklaring was die begin van die verwarring rondom die oorsprong van die Venter familie. Navorsers en skrywers soos Parmesan, kaas, Hoge, de Villiers, en nog vele meer het tot die gevolgtrekking gekom dat die Nederlandse amptenare in die Kaap dit verkeerdelik soos hulle dit gehoor het, as Hameln, met verwysing na die dorp in Duitsland, vertolk het. Soos hulle geluk dit wou hê, was daar 'n man met die naam van Heinrich Conrad von Dempster, wat op daardie tydstip in Hameln geleef het en wat "geheimsinnig" verdwyn het. Dan het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat Heinrich deur die VOC na die Kaap gekom het en sy naam na Hendrik Venter verander het. Maar selfs vir Heinrich, is daar geen rekord by enige plek waar hy deur die VOC as 'n soldaat in die Kaap gewerk het nie. Die familie von Dempter was 'n bekende familie in Hameln, Duitsland, en hul geskiedenis is goed gedokumenteer. Sien die Dempterhaus (die huis van Tobias von Dempter) en Hameln argiewe as voorbeelde by http://www.kanzlei-dempterhaus.de/sites/dempterhaus.htm en jy sal ook sien dat die oorspronklike von Dempter eers Koopmann-Eggers en nie von Dempter! was nie : "Tobias Dempter oorlog der Sohn eines Hildesheimer Kaufmanns Heinrich Koopmann-Eggers. Dieser oorlog mit seiner Frau aus Deventer in die Niederlanden ausgewandert. Daar nannte sich nun nach seiner Heimatstadt "v. Deventer "(v. Dembter, v. Dempter)." Hierdie rekords gaan terug so ver as 1583, meer as 400 jaar gelede. Ons kan nie en wil nie poog om die geskiedenis na meer as 428 jaar te herskryf nie.


Hendrik was in staat om eiendom te koop so gou as hy 'n vrye burger geword het. Sodat hy nie die soort van skuld wat 'n persoon sou gehad het, as hy by die VOC via 'n "siel verkoper" aangesluit het. (Hendrik het die rang van adelborst gehad, en het 10 Gulden per maand (Scheepssoldijboeken) verdien -. Ons dink dat Hendrik altyd 'n vrye burger was, en 'n Kompanjieamptenaar wat polities "verbind" was. Sy finansiële middele dui beslis daarna. Na sy dood het sy boedel groot bedrae skuld betaal en daar was nog genoeg geld oor om beduidende somme geld na die oorlewende kinders van Hendrik se eerste vrou Johanna Mostert, wat van die Nederlandse afkoms was, te laat erf.


Sy tweede vrou was van die Franse afkoms (Anna Villion). Hy het sy eerste seun "Bonifacius", 'n erkende Franse naam gegee en sy tweede seun "Francoijs", na Francois Villion, sy skoonvader (van Frankryk) vernoem en sy eerste dogter "Anna Sabina" na haar ma en 'n erkende Franse naam vernoem.


Hendrik het hom onder die Franssprekende burgers gevestig. (kaart, Franse vlugtelinge aan die Kaap, CG Botha, 1921) s / Drakenstein Farms.jpg s / DrakensteinFarms.jpg . Daar is nie 'n enkele persoon wat kan bewys dat Hendrik Venter aan Heinrich von Dempter verbind is nie. As jy egter oortuig is dat Heinrich von Dempter jou voorouers was, dan het ons sy inligting hier ...


Hoekom kan ons geen rekord van Hendrik Venter in Nederland (argief) vind nie en hoekom weet ons nie wanneer hy in die Kaap aangekom het nie en op water skip? Die antwoord lê in die taalkunde en omdat almal op soek is na 'n inskrywing wat verklaar "Hendrik Venter", "Hendrick Venter", "Hendrik Fenter" ens en natuurlik, Heinrich von Dempter. Sien ook "aankoms in die Kaap" afdeling.


Ons weet vir seker dat Hendrik reeds gedurende 1682 in die Kaap (en 'n vrye burger) was. Ons het ten minste twee rekords as bewys hiervan. (ARA VOC 4018 Vonnisbundel van 1682/3 en belastingopgawes J183 van 1692) Ons weet dat VOC se personeel (soldate) vir drie jaar moes werk om "vry" te word en dus moes Hendrik tydens die laat 1678 of vroeë 1679 by die VOC aangesluit het. Daarom, as die inskrywings en datums in die argiewe korrek is, kon Hendrik slegs in die Kaap met die "Vrye Zee" geland het.


In werklikheid, is die dorp Hamel talle kere, nie net vir Hendrik Venter nie, maar ook vir verskeie ander mense aangeteken as Hamel in Frankryk. Wanneer die dorp Hameln in Duitsland bedoel is, was dit so aangeteken" (Hamele, Hamelen of Hamelin). (Sien Kaapstad Argiewe, Verwysings C4 (Barent Hendicx), C51 (Jan Cok) en C77 (Engelbrecht Fredrik Foestman) as voorbeelde) is Jan Cok ook aangeteken as synde van Hamelen in die monster rolle 1686, p76.


Iets oor Hamel in Frankryk http://www.hamel59.fr/Hamel, geleë in Nord - Frans, is 'n streek in die verre noorde van Frankryk. Dit is 'n klein dorpie met 753 inwoners, 166 km van Parys. Dit is geskep uit die westelike helftes van die historiese provinsies van Vlaandere en Henegouwen (die oostelike helftes om in België, en die bisdom Cambrai). Die moderne wapenskild is geêrf van die County van Vlaandere.In Hamel was (en is steeds) die gesproke tale Wes-Vlaams en Frans. Nord is die enigste Franse streek waar 'n Nederlandse dialek (Franse Vlaamse) saam met Frans as 'n inheemse taal. gepraat is. Dit is die mees digbevolkte streek in die land. Nord was een van die oorspronklike 83 streke wat geskep is tydens die Franse Rewolusie op 4 Maart 1790. Dit is saamgestel uit drie streke: die Counties van Vlaandere en Henegouwen, en die bisdom Cambrai, wat aan Frankryk afgestaan ​​in opeenvolgende verdrae (1659, 1668, 1678 en). " Hendrik het die gebied verlaat 'n jaar of so na die gebied aan Frankryk afgestaan is.


Die vraag het onwillekerig by my ontstaan of Hendrik Venter nie dalk ook 'n Franse hugonoot was nie en net soos baie ander hugenote ook sy naam moes verander (vermoedelik Jean Henri Fender - kyk http://venter.co/venter/) om vervolging vry te spring - ek dink hier aan my vrou se Joynt van Ierland voorgeslagte se geval - kyk die drie skakels met aanhalings hieronder


http://www.celticcousins.net/joynt/index.htm

R. Hylton, Ireland’s Huguenots and their Refuge: An Unlikely Haven (Brighton & Portland, 2005) is the most recently published full-length academic study of Huguenots in Ireland. VIVIEN COSTELLO

http://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=byufamilyhistorian

http://scholarsarchive.byu.edu/byufamilyhistorian/vol6/iss1/9/

http://www.joynthistory.com/Background.html


Hendrik Venter het waarskynlik op Donderdag 12 Oktober 1679 in die Kaap aangekom. Hierdie datum kan bereken aangesien die skepe wat by die Kaap aangekom het, insluitende die aantal mense (slawe, soldate , passasiers ens) en die skip logboeke, algemene grootboek, tydskrifte ens deur die Kompanjie se amptenare aangeteken is.


Ons weet vir seker dat Hendrik in 1682 reeds in die Kaap (en 'n vrye burger) was. Ons het ten minste twee rekords as bewys hiervan. (ARA VOC 4018 Cassaboek van 1682 en belastingopgawes J183 van 1692). Ons weet dat VOC personeel (soldate) vir drie jaar aangesluit het om te werk en dan "vry" te word en dus sou Hendrik in 1678-1679 by die VOC l moes aangesluit het. Daarom, indien die inskrywings en datums in die argiewe korrek is, dan kon Hendrik slegs op die "Vrye Zee" in die Kaap aangekom het. - Vrye Zee: Algemene Grootboek en joernaal, 1679 (1679 Deel I / I.2.b.4) Scheepssoldijboeken (5219) en joernaal gehandhaaf op die skip Vrije Zee 1677 1678 Deel I / I.1.o Scheepsjournalen (5057).


Veral, die van "Venter" was soms na verwys as "Venters" (Sien Anna se boedel verspreiding) of "Fenter" (KAB MOOC8 / 52.46b gedateer 11 September 1797, met verwysing na Jan Adriaan Fenter. Opgeneem in die inventarisse van die Weeskamer , Kaapstad Argiefbewaarplek, Suid-Afrika).


Opgetekende gebeure in sy lewe:

(Word volledig in die webwerf te http://venter.co/venter/ uiteengesit)


Hendrik se kinders:

 1. Naamloos / onbekende uit die eerste huwelik met Johanna Mostert, waarskynlik gesterf het tydens, of kort na geboorte.

 2. Bonivatius, aangeteken in die Kaap Rekords tot ten minste 1739.

 3. Francoijs, vermoedelik gesterf tussen 18 April 1713 en 15 Junie 1713 aangesien hy nie in sy ma se boedel gelys is nie.

 4. Anna Sabina, is dood voor 14 Junie 1713.

 5. Pieter, gesterf tussen Desember 1757 en 30 Julie 1758.

 6. Cornelia, is dood na 25 Maart 1742.

 7. Maria, is dood na 5 Mei 1743.

 8. Jan Hendrik, gesterf tussen 7 November 1706 en November 1709.

 9. Jan Hendrik (die tweede), is dood na 1738 en het afstammelinge.

 10. Frederik, is dood na Desember 1714.


Die verwarrende aspek van die bogenoemde lys van kinders is dat daar net agt lewend moes gewees in die tyd toe Hendrik gesterf het. Maar sy boedel likwidasie en distribusie rekord dui nege! (Was sekerlik 8 / 2,78)


Huwelik 1: Hendrik getroud Johanna Mostert, dogter van Johannes Cornelius Mostert en Alida van Hulst, op 17 Julie 1690 in Kaapstad, Suid-Afrika. (Johanna Mostert is gebore voor 10 Maart 1675, gedoop op 10 Maart 1675 en oorlede in 1691).

Huwelik 2: Hendrik is weer getroud met Anna Sibina Villion, dogter van Francois Villion en Cornelia Campenaar, op 9 Desember 1691 in Kaapstad, Suid-Afrika. (Anna Sabina Villion gebore voor 19 Mei 1678 in Kaapstad, Suid-Afrika, gedoop op 19 Mei 1678 in Kaapstad, Suid-Afrika en het gesterf voor 11 Mei 1713.) Bekende gebeure in hul huwelik was:
- Kerk Register, Kaapstad Gemeente, Cape Archives, VC603, VC604, VC605, VC644 huwelike, bladsy 88, 1691. - Den 9 10bris Sijn in den huijwelijke staedt
vereenignt aen Stellenbosch Hendrik Venter van Hamel wedu 'ontmoet Anna Viljon Jonge DOGTER van de CAEP

web counter
web counter